Grupa BRJ

 

CSR

Grupa BRJ jako firma odpowiedzialna społecznie prowadzi na szeroką skalę działalność charytatywną wpierając wiele wartościowych społecznie inicjatyw:


Husaria przed Pałac

husariaSpołeczna inicjatywa zapoczątkowana przez Marka Jakubiaka – wielkiego fana husarii i propagatora historii Polski. Akcja zmierza do postawienia asysty husarskiej przed Pałacem Prezydenckim podczas przyjmowania oficjalnych delegacji przez Prezydenta RP.

Honorowa warta pełniona przez dwóch spieszonych husarzy promowałaby najpiękniejszą zbroję naszego kraju. Byłoby to nie tylko podniesie prestiżu uroczystości państwowej, ale piękna lekcja historii o wyjątkowej formacji Wojska Polskiego, która przez 200 lat nie miała sobie równych.

www.facebook.com/HusariaPrzedPalac


Kresy.pl

kresy

Prezes Grupy BRJ Marek Jakubiak pasjonujący się historią Polski wspiera portal Kresy.pl. Medium poświęcone fenomenowi dawnych Kresów Rzeczypospolitej, informujące o wydarzeniach mających znaczenie dla pamięci, teraźniejszości i przyszłości Kresów.

Portal prowadzi także prace archiwizacyjne, inwentaryzacyjne i digitalizacyjne.

Efekty jego pracy to: największa baza kresowych miejscowości, osobowy indeks ofiar ludobójstwa OUN-UPA na Wołyniu, czy największa dostępna w sieci fototeka poświęcona materialnemu dziedzictwu kulturalnemu na dawnych Kresach Rzeczypospolitej.

www.kresy.pl


Klub Sportowy Ciechan i Szymon Kołecki

ks ciechan

Grupa BRJ jako sponsor KS Ciechan i Szymon Kołecki aktywnie wspiera klub promujący sport wśród dzieci i młodzieży, wiedząc jak ważna dla młodego pokolenia jest aktywność fizyczna.

W klubie działają nieodpłatnie sekcje podnoszenia ciężarów i rugby w odmianie olimpijskiej. KS Ciechan i Szymon Kołecki organizuje także wiele wydarzeń sportowych dla dzieci, np. Międzyszkolne Turnieje Wieloboju Sportowego, czy Turnieje Rugby 7.

www.facebook.com/ksciechankolecki


 Polski Czerwony Krzyż

pck

Grupa BRJ od wielu lat działa na rzecz ciechanowskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża. Wspiera promocję honorowego krwiodawstwa oraz wypoczynku letniego dzieci z rodzin najuboższych. Inicjatorką różnych form pomocy z ramienia BRJ jest Irmina Ochenkowska, Wice Prezes Grupy.

Dzięki jej zaangażowaniu dofinansowane zostały liczne akcje, każda dla ok. 200 najuboższych rodzin m.in. dożywianie dzieci, półkolonie miejskie i kolonie wyjazdowe, paczki bożonarodzeniowe, czy też projekt „wyprawka dla żaka”.

www.pckciechanow.pl


 
 

Polecamy